Rejestr zmian w biuletynie

18.06.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Zebrzydowicki Bon Żłobkowy”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji Statutów Sołectw Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji za rok budżetowy 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie skierowania Raportu o stanie Gminy do Rady Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia Nr SG.0050.24.7.2019 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 20.02.2019 r. w sprawie: stawek czynszu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwał - Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice oraz Określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia „Projektów Organizacyjnych” szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.06.2019

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11 czerwca 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca budowy łącznika dla pieszych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 czerwca 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 28 maja 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... następna