Rejestr zmian w biuletynie

02.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip
Dotyczy dokumentu:
Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wykaz boksów handlowych, stanowisk handlowych oraz wolnych lokali użytkowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.03.2018

Dotyczy dokumentu:
Wniosek dotyczący oznakowania tablicami informacyjnymi miejscowości Kaczyce.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych przez jezdnię DW 937 - ul. Jagiellońska w Kończycach Małych w rejonie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zaproszeń dla radnych na uroczystości, imprezy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wniosków zgłoszonych do dnia 15.01.2018r. w sprawie rozpatrzenia ok. 100 uwag mieszkańców Gminy Zebrzydowice, złożonych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca komunikacji linii 32 Cieszyn-Kaczyce, Kaczyce-Cieszyn
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie opracowania broszury informacyjnej dotyczącej wydatkowania środków z gminnego budżetu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumentacji na stronie BIP postępowań udzielonych zamówień przez Wójta Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie zestawienia kosztów obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi w 2017 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca zbierania frakcyjnych odpadów komunalnych na terenie cmentarzy w Gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca odbierania odpadów pozostawionych w bezpośrednim sąsiedztwie pojemników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca ilości odpadów komunalnych zbieranych na terenie Gminy Zebrzydowice w latach 2016-2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wystąpienia z wnioskiem w imieniu mieszkańców ulicy Źródlanej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja dotycząca wystąpienia z wnioskiem w imieniu mieszkańca Kaczyc
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie postępowania przetargowego na konserwację i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.02.2018

Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wprowadzenia instytucji głosowania imiennego na sesji Rady Gminy
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie wykazu dokumentacji projektów wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o obniżenie stawek za wodę i ścieki
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Wniosek w sprawie promowania lokalnej przedsiębiorczości
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.02.2018

Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja odwadniania osadu" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont alejek na cmentarzu komunalnym w Marklowicach Górnych – etap I
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... następna