Rejestr zmian w biuletynie

03.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół z VII Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

02.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Informacja o szkoleniu dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o szkoleniu dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Informacja o szkoleniu dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

01.10.2019

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 września 2019 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoiska handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym, w Kaczycach przy cmentarzu komunalnym oraz w Zebrzydowicach przy cmentarzu parafialnym
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenie aneksów nr 1 A, B, C, D do projektu organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. J. Dąbrowskiego w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 1 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany harmonogramu realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do podpisywania tytułów wykonawczych dla należności, dla których wierzycielem jest Gmina Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.09.2019

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... następna