Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20180529_20180523__Schemat procedury kontroli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat procedury kontroli.pdf

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych dla przedsiębiorców.zip"
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowąsprzedaż napojów alkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowąsprzedaż napojów alkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o wartość sprzedaży brutto napojówalkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o wartość sprzedaży bruttonapojów alkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Budziński Bronisław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Lose Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE_Załącznik Nr 1 do wniosku o wpis dorejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Parchański Wojciech
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Sikora Jadwiga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Stuś-Jarzyna Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Wałęga Mariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE_Załącznik Nr 1 do wniosku o wpisdo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych.zip
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.zip
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy (do dnia 22.03.2018) - Klocek Irena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 22.03.2018 - po odwołaniu z dniem 22.03.2018 ze stanowiska Skarbnika Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 17.04.2018 - po powołaniu z dniem 23.03.2018 na stanowisko Skarbnika Gminy - Pszczółka Iwona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Suchecka Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach - Gabzdyl Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... następna