Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (początek pełnienia funkcji): Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - powołania na stanowisko - rok 2010: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za m-ce 01-08 2009r. - na początek upoważnienia do wydawania decyzji adm. (od 01.09.09r.): st. referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kopiec Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2009 roku - na początek pełnienia funkcji: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (od 01.07.2009r.) - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2009 roku - po zakończeniu pełnienia funkcji: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (do 30.06.2009r.) - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Inspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2008 roku - po rozpoczęciu pełnienia funkcji: Skarbnik Gminy (od 01.07.2008r.) - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2008 roku - po zakończeniu pełnienia funkcji: Skarbnik Gminy (do 30.06.2008r.) - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Skarbnik Gminy (do 30.06.2008r.) - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za miesiące I-IX 2007 roku - po rozpoczęciu pełnienia funkcji:Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach (od 01.09.2007r.) - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za miesiące I-IX 2007 roku - po zakończeniu pełnienia funkcji: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach (do 31.08.2007r.) - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Piekar Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wojewody Śląskiego dot. terminu złożenia oświadczenia majątkowego za 2005 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wojewody Śląskiego dot. terminu złożenia oświadczenia majątkowego za 2005 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Piekar Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Czakon Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Piekar Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Czakon Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Budziński Wojciech
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: St. Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kończycach Małych - Lose Władysława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Marklowicach Górnych - Janiurek Aleksandra
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kaczycach - Franek Barbara
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Czakon Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: były Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Spandel Wanda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Gibała Marta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: były Dyrektor (Nauczyciel) Zespołu Szkół w Kaczycach - Donocik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Czesław Biegun
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Wójt Gminy - mgr Andrzej Kondziołka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Zastępca Wójta Gminy - mgr inż. Karol Sitek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Tadeusz Żyła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Sekretarz Gminy - mgr Piotr Fojcik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Skarbnik Gminy - Danuta Mżyczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Przewodniczący Rady - Kazimierz Grygierek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Bogdan Szuścik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radna - Helena Bartoszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Leon Brzuska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Wojciech Budziński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Tadeusz Fujcik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Grzegorz Kukuczka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Andrzej Karol Rojek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Karol Spandel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Mariusz Szopa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Zdzisław Stanisław Sztymon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radna - Helena Wawrzyczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Tadeusz Wojacki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Anna Szeliga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Małgorzata Guz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Teresa Sojka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Stanisław Donocik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Czesława Haczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Andrzej Czakon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Marta Gibała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Kaczycach - Barbara Franek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Kończycach Małych - Władysława Lose
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Marklowicach Górnych - Aleksandra Janiurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Zebrzydowicach - Maria Wawrzyczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 06.12.2019 r. wniesiona przez Renata Sutor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z I Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z II Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... następna