Rejestr zmian w biuletynie

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_REW.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_ROZGR.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_REW.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Razem przeciw powodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_PGR.zip"
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_PGR.zip
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy wod.-kan.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa_zezwolenie.zip"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy wod.-kan.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie utylizacji azbestu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_REW.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_ROZGR.zip
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_P_N_art95pkt7.zip"
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_P_NIE.zip"
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_P_N.zip
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_P_N_art95pkt7.zip
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_O_WSP.zip"
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_O_WSP.zip
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_wypis_wyrys.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_wypis_wyrys.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.08.2018r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie dla wyborców do Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.zip"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.zip
Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018 - serwis PKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaswiadczenie_MPZP.zip"
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaswiadczenie_MPZP.zip

23.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy w dniu 30 sierpnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna