Rejestr zmian w biuletynie

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - OGÓLNA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 15 lutego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50 - lecie)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie do ksiąg polskich aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Rejestracja zgonu
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Nadanie dziecku nazwiska męża matki
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Dokonanie zmiany imienia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zgłoszenie urodzenia dziecka
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie innych zaświdczeń
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zameldowania
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zmiana nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... następna