Rejestr zmian w biuletynie

27.01.2020

Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2020 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Zebrzydowice na 2020 rok (uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Zebrzydowice na 2019 rok (uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową nr 2624 S
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2020 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... następna