Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2019 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "55_181.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 55_181.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kończyce Małe - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kaczyce - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zebrzydowice Dolne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zebrzydowice Górne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marklowice Górne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
projekt - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - Rowerem po żelaznym szlaku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... następna