Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pisma z ePUAPprzekazujące korespondencję ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego zdnia 24-10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo z ePUAP przekazujące korespondencję zeŚląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pismaprzewodniego ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2018KOXIV.414.5.54.2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podpis elektroniczny do Pisma przewodniego zeŚląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2018KOXIV.414.5.54.2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo przewodnie ze Śląskiego UrząduWojewódzkiego z dnia 24-10-2018 KOXIV.414.5.54.2018 (przekazującekorektę do opublikowania w BIP)"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia złożonej Wojewodzie Śląskiemu korektyoświadczenia majątkowego za rok 2017 z dnia 15-10-2018"

21.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Frekwencja na godzinę 17:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Frekwencja na godzinę 12:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... następna