Rejestr zmian w biuletynie

12.07.2018

Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Małgorzaty Macieiczek-Kupczok – referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Beaty Śliż – podinspektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Stawarczyk – starszego referenta Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 18 do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na cele rolne będących własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu przedmiotowego świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych w czasie jego nieobecności
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Społecznej Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 7/2017 z posiedzenia Komisji Społecznej i Gospodarczej Rady Gminy w dniu 24 sierpnia 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... następna