Rejestr zmian w biuletynie

19.06.2018

Dotyczy dokumentu:
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Zebrzydowice, wnioskodawca: Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Kierownika GOPS w Zebrzydowicach o kandydatach spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy: referent w dziale świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Remont pomieszczeń WC w budynku "B" cz. 1 w Szkole Podstawowej w Zebrzydowicach - etap I"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Dyrektora GZWiK z wykazem kandydatów spełniających wymogi formalne w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach: referent w dziale obsługi klienta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie informacji za rok budżetowy 2017
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do Arkusza organizacji Szkoły Podstawowej w Kaczycach na rok szkolny 2017/2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna