Rejestr zmian w biuletynie

24.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pisma z ePUAPprzekazujące korespondencję ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego zdnia 24-10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo z ePUAP przekazujące korespondencję zeŚląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Weryfikacja podpisu elektronicznego do Pismaprzewodniego ze Śląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2018KOXIV.414.5.54.2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Podpis elektroniczny do Pisma przewodniego zeŚląskiego Urządu Wojewódzkiego z dnia 24-10-2018KOXIV.414.5.54.2018"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Pismo przewodnie ze Śląskiego UrząduWojewódzkiego z dnia 24-10-2018 KOXIV.414.5.54.2018 (przekazującekorektę do opublikowania w BIP)"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Przewodniczący Rady - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Kopia złożonej Wojewodzie Śląskiemu korektyoświadczenia majątkowego za rok 2017 z dnia 15-10-2018"

21.10.2018

Dotyczy dokumentu:
Frekwencja na godzinę 17:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Frekwencja na godzinę 12:00
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna