Rejestr zmian w biuletynie

25.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 6/2018 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 21 czerwca 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 17 maja 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Społecznej Rady Gminy w dniu 26 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

20.07.2018

Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_zasw_zaginieciu_aktu.zip
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_zasw_wpisy_wksiegach.zip
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_odpis_aktu.zip
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_wpis_do_aktu.zip
Dotyczy dokumentu:
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_uzupel_aktu.zip
Dotyczy dokumentu:
Wpisanie do ksiąg polskich aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_wpis_pl_aktu.zip
Dotyczy dokumentu:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_sprost_bledu.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_skrocenie_teminu_zaw_zm.zip
Dotyczy dokumentu:
Zawarcie związku małżeńskiego (przed duchownym)
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_zasw_do_zaw_zm_wyzn.zip
Dotyczy dokumentu:
Wydawanie innych zaświdczeń
Treść zmiany:
Usunięto załącznik wn_zasw.zip
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 5/2018 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Gminy w dniu 21 maja 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 4/2018 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Gospodarczej Rady Gminy w dniu 25 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy w dniu 26 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... następna