Rejestr zmian w biuletynie

29.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Dodano załącznik "20180529_20180523__Schemat procedury kontroli.pdf"
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Schemat procedury kontroli.pdf

28.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych dla przedsiębiorców.zip"
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowąsprzedaż napojów alkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazowąsprzedaż napojów alkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Oświadczenie o wartość sprzedaży brutto napojówalkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Oświadczenie o wartość sprzedaży bruttonapojów alkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Rezygnacja z zezwolenia na sprzedaż napojówalkoholowych.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Odtworzenie odwodnienia przy drodze gminnej ul. Chmielnej w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Budziński Bronisław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Lose Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "OŚWIADCZENIE_Załącznik Nr 1 do wniosku o wpis dorejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WNIOSEK o wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.zip"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Parchański Wojciech
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Sikora Jadwiga
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Stuś-Jarzyna Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radny - Wałęga Mariusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik OŚWIADCZENIE_Załącznik Nr 1 do wniosku o wpisdo rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadówkomunalnych.zip
Dotyczy dokumentu:
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WNIOSEK o wpis do rejestru działalnościregulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.zip
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - Skarbnik Gminy (do dnia 22.03.2018) - Klocek Irena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 22.03.2018 - po odwołaniu z dniem 22.03.2018 ze stanowiska Skarbnika Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na dzień 17.04.2018 - po powołaniu z dniem 23.03.2018 na stanowisko Skarbnika Gminy - Pszczółka Iwona
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Edycja dokumentu - zmiana położenia w "Spis podmiotów"
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Suchecka Ewa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach - Gabzdyl Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Bonek Dorota
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały RG w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały nr XXX/319/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zasad i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez gminę Zebrzydowice oraz tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla stanowisk nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela z późniejszymi zmianami
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie: przeprowadzenia konsultacji uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/16 z dnia 1 września 2016 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

25.05.2018

Dotyczy dokumentu:
w sprawie wprowadzenie ogólnego schematu procedur kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogólny schemat procedury kontroli
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa oświetlenia na terenie Gminy Zebrzydowice"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

24.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Klauzula informacyjna - OGÓLNA
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

23.05.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 2/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 19 kwietnia 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 1/2018 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w dniu 15 lutego 2018
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXX Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 18 grudnia 2017 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Zebrzydowicach – „Ośrodek Zdrowia”"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Projekt uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Zebrzydowice oraz projektu Uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Zebrzydowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja wyjazdu rekreacyjno-sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja imprez i zajęć sportowych na terenie gminy Zebrzydowice - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – organizacja “Cykl spotkań z seniorami na terenie Gminy” - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Otwarty konkurs ofert – wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych - ROZSTRZYGNIĘCIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Nasadzenia i pielęgnacja krzewów i bylin ozdobnych o niskim wzroście na terenie parkingu w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna