Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 937 - ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 2627S - Ul. Korczaka w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_REW.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_ROZGR.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_REW.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Razem przeciw powodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_PGR.zip"
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_PGR.zip
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy wod.-kan.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa_zezwolenie.zip"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy wod.-kan.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie utylizacji azbestu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

27.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_REW.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_ROZGR.zip
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_P_N_art95pkt7.zip"
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_P_NIE.zip"
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_P_N.zip
Dotyczy dokumentu:
ZATWIERDZENIE GEODEZYJNEGO PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_P_N_art95pkt7.zip
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_O_WSP.zip"
Dotyczy dokumentu:
OPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_O_WSP.zip
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_wypis_wyrys.zip"
Dotyczy dokumentu:
Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_wypis_wyrys.zip
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa.zip"
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek_drzewa.zip
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach dla wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice oraz wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 20.08.2018r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie dla wyborców do Rady Powiatu Cieszyńskiego w dniu 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Śląskiego w 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Śląskiego
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.zip"
Dotyczy dokumentu:
Nadanie numeru porządkowego
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Wniosek o ustalenie numeru porządkowego.zip
Dotyczy dokumentu:
Wybory Samorządowe 2018 - serwis PKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Zaswiadczenie_MPZP.zip"
Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Usunięto załącznik Zaswiadczenie_MPZP.zip

poprzednia ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... następna