Rejestr zmian w biuletynie

06.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 grudnia 2018 roku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

04.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe po zakończeniu z dniem 30.11.2018 r. pełnienia funkcji: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną, mieszczącego się w Zamku w Zebrzydowicach stanowiącego własność Gminy Zebrzydowice.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Hallera, Myśliwskiej, Malinowej, Świtezianki, Miodowej, Korczaka, w Zebrzydowicach przy ul. Jutrzenki, ks. A. Janusza, Zamkowej, Dworcowej oraz w Marklowicach Górnych przy ul. Górnej i Dębowej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia Aneksów nr 9 A, B, C, D do „Projektów Organizacyjnych” Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 3 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji ”Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019” oraz „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneks nr 2 do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie Zatwierdzenia Aneksu nr 2 Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy dyrektorów szkół
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na najem części nieruchomości pod stoisko handlowe na okoliczność dnia Wszystkich Świętych w Kończycach Małych przy cmentarzu komunalnym ul. Staropolskiej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

03.12.2018

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 6 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.11.2018

Dotyczy dokumentu:
Protokół z I Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół głosowań imiennych z I sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 22.11.2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... następna