Rejestr zmian w biuletynie

11.07.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie powierzenia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Mol do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Brygidy Mol do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Jadwigi Turowskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Beaty Śliż do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pana Daniela Kroczka Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Wiolety Stawarczyk do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Pilawskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie upoważnienia Pani Magdaleny Pilawskiej do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie podziału środków na realizację projektów z zakresu sportu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany zarządzenia 0151-V/26/77/10 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad ustalenia opłaty za instalację urządzeń reklamowych na budynkach i obiektach stanowiących własność Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zatwierdzenia aneksów nr 13 do Projektu Organizacyjnego Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaczycach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

10.07.2019

Dotyczy dokumentu:
GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.5.2018.AN.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.5.2018.AN.30
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju DLI.2.6620.5.2018.AN.30
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Lose Eugeniusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Grzybek Henryk
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radna - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Lipka Marek
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Pilorz Janusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Sacha Ireneusz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radna - Stuś-Jarzyna Anna
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radna - Szostek Kalina
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Turski Jarosław
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Ździebło Zbigniew
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Radny - Żyła Szymon
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec VII kadencji - rok 2018: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna