Rejestr zmian w biuletynie

23.01.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Wzory formularzy na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

22.01.2020

Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁY Z ROKU 2020 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Zebrzydowice na 2020 rok (uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Budżet Gminy Zebrzydowice na 2019 rok (uchwały Rady Gminy i zarządzenia Wójta Gminy)
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogę powiatową nr 2624 S
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2020 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania „dowóz z terenu Gminy Zebrzydowice 11 uczniów niepełnosprawnych na zajęcia edukacyjne do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Cieszynie przy ul. Mickiewicza 13
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... następna