Rejestr zmian w biuletynie

09.12.2019

Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 września 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2011 rok (początek pełnienia funkcji): Zastępca Dyrektora Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Kozak Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Gruszczyk Tomasz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Hernas Józef
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Kawik Gabriela
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Kopiec Krzysztof
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Kukla Artur
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Piątkowska Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radny - Wenglorz Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - rok 2010: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek VI kadencji - powołania na stanowisko - rok 2010: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec V kadencji - rok 2010: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za m-ce 01-08 2009r. - na początek upoważnienia do wydawania decyzji adm. (od 01.09.09r.): st. referent Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kopiec Beata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2009 roku - na początek pełnienia funkcji: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (od 01.07.2009r.) - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2009 roku - po zakończeniu pełnienia funkcji: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (do 30.06.2009r.) - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Skarbnik Gminy - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Inspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2008 roku - po rozpoczęciu pełnienia funkcji: Skarbnik Gminy (od 01.07.2008r.) - Klocek Irena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za I półrocze 2008 roku - po zakończeniu pełnienia funkcji: Skarbnik Gminy (do 30.06.2008r.) - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Skarbnik Gminy (do 30.06.2008r.) - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Rychły Grażyna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za miesiące I-IX 2007 roku - po rozpoczęciu pełnienia funkcji:Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach (od 01.09.2007r.) - Wawrzyczek Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za miesiące I-IX 2007 roku - po zakończeniu pełnienia funkcji: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach (do 31.08.2007r.) - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Hanzel Joanna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Caniboł Bogna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Franek Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Karpiel Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Staniek Mirosław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Szczyrba Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radny - Tulorz Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na początek V kadencji - rok 2006: Radna - Węglorz Janina
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Piekar Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe na koniec IV kadencji - rok 2006: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wojewody Śląskiego dot. terminu złożenia oświadczenia majątkowego za 2005 rok
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Wojewody Śląskiego dot. terminu złożenia oświadczenia majątkowego za 2005 rok
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Piekar Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach - Wira Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Czakon Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Piekar Henryk
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radna - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Czakon Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Wójt Gminy - Kondziołka Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Przewodniczący Rady - Grygierek Kazimierz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Wójta Gminy - Sitek Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Szuścik Bogdan
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Sekretarz Gminy - Fojcik Piotr
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Skarbnik Gminy - Mżyczek Danuta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Skowron Urszula
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego - Puzio Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Żyła Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Wojacki Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Wawrzyczek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Sztymon Zdzisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Spandel Karol
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Rojek Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Kukuczka Grzegorz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Kopiec Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Fujcik Tadeusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Budziński Wojciech
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Brzuska Leon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radny - Biegun Czesław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Radna - Bartoszek Helena
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Szeliga Anna
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: St. Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kobak Lidia
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Guz Małgorzata
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Sikora Janusz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach - Wawrzyczek Maria
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kończycach Małych - Lose Władysława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Marklowicach Górnych - Janiurek Aleksandra
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Haczek Czesława
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Fuchs Jolanta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Przedszkola Publicznego w Kaczycach - Franek Barbara
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Czakon Andrzej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: były Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Spandel Wanda
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Gibała Marta
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: były Dyrektor (Nauczyciel) Zespołu Szkół w Kaczycach - Donocik Stanisław
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Czesław Biegun
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Wójt Gminy - mgr Andrzej Kondziołka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Zastępca Wójta Gminy - mgr inż. Karol Sitek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Tadeusz Żyła
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Sekretarz Gminy - mgr Piotr Fojcik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Skarbnik Gminy - Danuta Mżyczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Przewodniczący Rady - Kazimierz Grygierek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Zastępca Przewodniczącego Rady - Bogdan Szuścik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radna - Helena Bartoszek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Leon Brzuska
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Wojciech Budziński
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Tadeusz Fujcik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Grzegorz Kukuczka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Andrzej Karol Rojek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Karol Spandel
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Mariusz Szopa
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Zdzisław Stanisław Sztymon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radna - Helena Wawrzyczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Radny - Tadeusz Wojacki
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Anna Szeliga
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach - Małgorzata Guz
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Teresa Sojka
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Kaczycach - Stanisław Donocik
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Zespołu Szkół w Zebrzydowicach - Czesława Haczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych - Andrzej Czakon
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych - Marta Gibała
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Kaczycach - Barbara Franek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Kończycach Małych - Władysława Lose
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Marklowicach Górnych - Aleksandra Janiurek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Dyrektor Przedszkola w Zebrzydowicach - Maria Wawrzyczek
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Petycja z dnia 06.12.2019 r. wniesiona przez Renata Sutor
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z I Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 listopada 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Protokół z II Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 20 grudnia 2018 r.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... następna