Rejestr zmian w biuletynie

23.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Protokół z Wyborów Uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej (wyniki wyborów)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z Wyborów Uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej (wyniki wyborów)
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
"Protokół Głosowania w obwodzie na kandydatów na radnych" Obwodowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
"Protokół Głosowania w obwodzie na kandydatów na radnych" Obwodowej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie składu Komisji oraz siedzibie, trybie i czasie pracy
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej - Protokół głosowania w obwodzie nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej - Protokół głosowania w obwodzie nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej - Protokół głosowania w obwodzie nr 4
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej - Protokół głosowania w obwodzie nr 3
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej - Protokół głosowania w obwodzie nr 2
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Protokół Obwodowej Komisji Wyborczej - Protokół głosowania w obwodzie nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów uzupełniających - protokół wyborów uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach oraz zestawienie wyników głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wyniki wyborów uzupełniających - protokół wyborów uzupełniających Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach oraz zestawienie wyników głosowania
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminej Komisji Wyborczej o składzie Komisji oraz siedzibie, trybie i czasie pracy w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 1
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument został odzyskany.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 1 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych  na dzień  9 października 2005 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 23 października 2006 r. o zmianie składu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Kończycach Małych (wykreślenie pani Danuty Janko)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 20 października 2006 r. o powołaniu składów obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 6 października 2006 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 2 października 2006 r. o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie: informacji o składzie gminnej komisji wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Składy obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-V/44/80/07 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 25 września 2007r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 21 października 2007 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Wynik wyborów - protokół Gminnej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Zebrzydowicach o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami uzupełniającymi zarządzonymi na dzień 25.11.2007
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w sprawie powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 25 listop
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonymi na dzień 25 listo
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających ..
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151-V/19/43/09 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 12 maja 2009 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie: w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 3 w Kończycach Małych, w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie: powołania składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kaczycach, w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 7 w Kaczycach, w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Zebrzydowicach, w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
POSTANOWIENIE Nr DKT-7200-1/10 Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja GKW w Zebrzydowicach o miejscu, dniach i godzinach pełnionych dyżurów oraz o składzie w związku z wyborami do Rady Gminy Zebrzydowice oraz Wójta Gminy Zebrzydowice, zarządzonymi na dzień 21
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała GKW w Zebrzydowicach w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała GKW w Zebrzydowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 5 października 2010r. w sprawie powowłania terytorialnych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, za
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
WYNIKI WYBORÓW: protokoły Gminnej Komisji Wyborczej i zbiorcze zestawienia z protokołów komisji obwodowych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WYBORY_20141116_PROTOKLY_GKW_i_DANE_ZBIORCZE.zip
Dotyczy dokumentu:
Informacje Obwodowych Komisji Wyborczych o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała GKW w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 23 września 2014 r. o składzie oraz o siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami do Rady Gminy Zebrzydowice oraz ...
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 20 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych (WYCIĄG)
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu ponownego głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 24 maja 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.56.20.2015 dot. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.56.20.2015 dot. powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany Zarządzenia Nr SG.0050.54.19.2015 dot. wskazania osób przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy do składów obwodowych komisji wyborczych
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie uzupełnienia składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wskazania osób przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Zebrzydowicach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 3 w Zebrzydowicach i Nr 7 w Kaczycach.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wskazania osób przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy do składów obwodowych komisji do spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji oraz o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Zarządzenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie wskazania osób przez wójta spośród pracowników samorządowych gminy do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
WYNIKI WYBORÓW: protokoły Gminnej Komisji Wyborczej - protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Zebrzydowice i protokół z wyborów do Rady Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. USTALENIA WYNIKÓW GŁOSOWANIA z dnia 11 października 2018r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH DS. PRZEPROWADZENIA GŁOSOWANIA z dnia 10 października 2018r. o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego W Bielsku-Białej II z dnia 26 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 11 września 2018 r. o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
INFORMACJE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zebrzydowice
Treść zmiany:
Dokument usunięto.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie odcinków sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

21.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 11/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 28 listopada 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 10/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 28 listopada 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół nr 9/2019 z posiedzenia Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 22 października 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

18.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Wybory Prezydenta RP 2020 - strona na portalu PKW
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 luty 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 lutego 2020 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

17.02.2020

Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2020 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Uchwały podatkowe na 2019 rok
Treść zmiany:
Edycja dokumentu

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna