Rejestr zmian w biuletynie

15.01.2019

Dotyczy dokumentu:
w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągnięcia zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie ustalenia wysokości planowanych dochodów i wydatków jednostek budżetowych Gminy Zebrzydowice na 2019 rok oraz ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Dodano załącznik "55_181.pdf"
Dotyczy dokumentu:
w sprawie przyjęcia harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Treść zmiany:
Usunięto załącznik 55_181.pdf
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2019 rok
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 stycznia 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kończyce Małe - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kaczyce - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zebrzydowice Dolne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Zebrzydowice Górne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Marklowice Górne - zebranie wiejskie dot. wyborów organów sołectwa na nową kadencję
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

14.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
projekt - Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2019
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK Harmonogram Planowanych Przetargów w 2019 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Kwalifikacja wojskowa
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

11.01.2019

Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - Rowerem po żelaznym szlaku
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna