Rejestr zmian w biuletynie

31.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Interpelacja w sprawie poprawy bezpieczeństwa na skrzyżowaniu DW 937 - ul. Jagiellońskiej z drogą powiatową 2627S - Ul. Korczaka w Kończycach Małych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 lipca 2018 r.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza" - UNIEWAŻNIENIE
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach poprzez montaż stacji zlewczej i wirówki do odwadniania osadów oraz montaż systemu monitorującego pracę przepompowni - stacja zlewcza"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

30.08.2018

Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Razem przeciw powodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

28.08.2018

Dotyczy dokumentu:
ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU W OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_REW.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_ROZGR.zip"
Dotyczy dokumentu:
ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_REW.zip
Dotyczy dokumentu:
Ogłoszenie o zamówieniu - Razem przeciw powodzi
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Protokół otwarcia ofert - "Budowa obiektów małej architektury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwartej Strefy Aktywności zlokalizowanej w Kaczycach przy ul. Harcerskiej - wariant rozszerzony 1 obiekt"
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Dodano załącznik "WN_PGR.zip"
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Usunięto załącznik WN_PGR.zip
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy wod.-kan.
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Zezwolenie na usunięcie drzew
Treść zmiany:
Dodano załącznik "Wniosek_drzewa_zezwolenie.zip"
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy wod.-kan.
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Dofinansowanie utylizacji azbestu
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Edycja dokumentu
Dotyczy dokumentu:
Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych
Treść zmiany:
Utworzenie dokumentu.

poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... następna