Rejestr zmian w biuletynie

19.12.2012

Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontrola zarządcza do katalogu Kontrole w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontrole do katalogu Informacje w menu przedmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Procedury wewnętrzne do katalogu Kontrola zarządcza w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontrola zarządcza do katalogu Kontrole w menu podmiotowym
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu Kontrole do katalogu Urząd Gminy w menu podmiotowym

18.12.2012

Treść zmiany:
Zmiana kolejności wyświetlania elementów w katalogu Budżet i Gospodarka finansowa Menu przedmiotowego
Treść zmiany:
Dodanie podkatalogu 2013 rok do katalogu Budżet i Gospodarka finansowa w menu przedmiotowym

26.09.2012

Treść zmiany:
Edycja dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

25.09.2012

Treść zmiany:
Dodano załącznik "ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW PUBLICZNYCH (załącznik do Statutu Gminy Zebrzydowice)" do dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie
Treść zmiany:
Dodano załącznik "FORMULARZ WNIOSKU O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (Załącznik nr 2 od zarządzenia Nr SG.0050.114.42.2012 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 17 września 2012 r.)" do dokumentu Informacje nieudostępnione w biuletynie

poprzednia ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...następna