Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.02.2023 09:39 UCHWAŁY Z ROKU 2023 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
29.12.2021 12:56 UCHWAŁY Z ROKU 2022 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
29.12.2021 12:54 UCHWAŁY Z ROKU 2021 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
22.01.2020 13:45 UCHWAŁY Z ROKU 2020 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
09.01.2019 13:25 UCHWAŁY Z ROKU 2019 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
21.11.2018 15:08 UCHWAŁY Z ROKU 2018 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
10.01.2018 09:18 UCHWAŁY Z ROKU 2018 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
02.11.2017 09:34 XXIX/307/17 Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018
17.01.2017 13:16 UCHWAŁY Z ROKU 2017 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
18.01.2016 08:54 UCHWAŁY Z ROKU 2016 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
02.12.2015 12:25 XII/102/15 Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
12.02.2015 15:21 UCHWAŁY Z ROKU 2015 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
06.03.2014 09:18 UCHWAŁY Z ROKU 2014 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
22.11.2013 11:29 XXX/306/13 Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014
28.03.2013 15:21 XXXVII/346/10 Uchwała w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zebrzydowice
28.03.2013 10:29 UCHWAŁY Z ROKU 2013 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
04.12.2012 11:11 XXII/210/12 Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013
05.04.2012 11:33 UCHWAŁY Z ROKU 2012 NA PORTALU PrawoMiejscowe.pl
19.01.2012 10:23 XII/117/11 Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zebrzydowice
19.01.2012 10:22 XII/116/11 Uchwała w sprawie: podziału środków oraz form dofinansowania, doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2012

1 2 3 4 5 6 następna