Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.11.2023 12:50 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
13.09.2023 12:24 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"
20.04.2023 11:53 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/343/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r.
11.04.2023 12:20 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
21.02.2023 10:15 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice
01.12.2022 16:16 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
14.11.2022 13:46 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
15.09.2022 08:59 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
12.09.2022 14:31 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
08.09.2022 14:28 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice
02.09.2022 12:39 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/343/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r.
23.08.2022 09:22 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
23.06.2022 12:55 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice
15.06.2022 10:49 Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
09.06.2022 12:01 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
23.05.2022 08:32 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
20.05.2022 12:40 Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu - Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2023–2027
26.04.2022 13:18 Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
25.03.2022 12:15 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
01.12.2021 08:10 Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

1 2 3 4 5 następna