Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
26.01.2024 11:56 SG.0050.18.3.2024 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
18.10.2023 11:16 SG.0050.137.36.2023 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024
28.08.2023 12:42 SG.0050.113.28.2023 Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
30.03.2023 09:29 SG.0050.58.12.2023 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/343/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r.
28.02.2023 08:49 SG.0050.32.7.2023 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu zmiany uchwały Nr IV/33/03 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata
13.02.2023 11:38 SG.0050.23.4.2023 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
15.11.2022 12:09 SG.0050.200.56.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu Regulaminu udzielania dotacji na wymianę  starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w ;budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice
14.11.2022 12:48 SG.0050.199.56.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
25.10.2022 11:36 SG.0050.181.53.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023
29.08.2022 10:12 SG.0050.153.42.2022 Konsultacje projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
26.08.2022 12:00 SG.0050.152.42.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne jednostki w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Zebrzydowice
26.08.2022 10:06 SG.0050.154.42.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
17.08.2022 13:26 SG.0050.135.36.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/343/18 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 22 marca 2018 r.
27.06.2022 12:12 SG.0050.117.30.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
10.06.2022 12:44 SG.0050.115.28.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej Nagrody Wójta Gminy Zebrzydowice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
26.05.2022 08:54 SG.0050.103.23.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwał w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zebrzydowice
18.05.2022 12:25 SG.0050.94.22.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
26.04.2022 12:20 SG.0050.82.19.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Zebrzydowice na lata 2023-2027
11.03.2022 11:03 SG.0050.54.12.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
03.03.2022 12:01 SG.0050.47.10.2022 Ogłoszenie Wójta Gminy Zebrzydowice dot. konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Zebrzydowice w sprawie uchwalenia Programu świadczenia usług teleopiekuńczych

1 2 3 4 5 6 następna