Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2010 10:00 Wyniki głosowania
17.11.2010 15:05 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych - podanych do wiadomości publicznej
15.11.2010 14:25 INFORMACJA WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania (uzupełniona)
09.11.2010 20:32 UCHWAŁA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie: wadliwego przeprowadzenia losowania składu obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Kaczycach, w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
09.11.2010 20:31 INFORMACJA WÓJTA GMINY ZEBRZYDOWICE o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania
05.11.2010 21:51 INFORMACJA WÓJTA GMINY O TERMINIE PIERWSZYCH POSIEDZEŃ OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
05.11.2010 21:45 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zebrzydowice
05.11.2010 21:44 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
05.11.2010 21:43 OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
02.11.2010 19:08 Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
29.10.2010 21:31 Komunikat o losowaniu list kandydatów zarejestrowanych do rady gminy
27.09.2010 15:12 Obwieszczenie Wójta Zebrzydowice w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach w dniu 21 listopada 2010 r.
27.09.2010 15:11 Obwieszczenie Wójta Zebrzydowice w sprawie: informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej ...
22.09.2010 10:47 Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach o podaniu do publicznej wiadomości liczbę mieszkańców w poszczególnych gminach na obszarze województwa śląskiego, według stanu na dzień 31 grudnia 2009r.
22.09.2010 10:46 Komunikat Komisarza Wyborczego w Katowicach w sprawie miejsca i czasu przyjmowania przez komisarzy wyborczych zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze województwa śląskiego
22.09.2010 10:45 WYBORY SAMORZADOWE 2010 - Podstawowe informacje