Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.09.2009 15:41 XXVIII/258/09 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
10.09.2009 15:40 0151-V/10/21/09 Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2008 rok
10.09.2009 15:39 0151-V/59/133/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:38 0151-V/59/132/08 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXV/218/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
10.09.2009 15:38 XXV/219/08 Uchwała w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008
10.09.2009 15:37 XXV/218/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:36 0151-V/56/124/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:36 0151-V/54/120/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:35 0151-V/52/118/08 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/215/08 z dnia 11 listopada 2008 r.
10.09.2009 15:35 XXIV/215/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:34 0151-V/51/116/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:34 0151-V/51/115/08 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXIII/201/08 z dnia 30 października 2008 r.
10.09.2009 15:33 XXIII/201/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:33 0151-V/50/112/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:32 0151-V/49/111/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:32 0151-V/47/104/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:31 0151-V/46/103/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:31 0151-V/46/100/08 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2008 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXII/197/08 z dnia 25 września 2008 r.
10.09.2009 15:30 XXII/197/08 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok
10.09.2009 15:30 0151-V/42/88/08 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2008 rok

1 2 3 następna