Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.12.2010 09:00 XXXVIII/347/10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z działalności finansowej gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu
07.12.2010 09:00 0151-V/11/37/10 Zarządzenie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok
16.02.2010 11:50 0151-V/50/140/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:49 0151-V/49/135/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:48 0151-V/48/133/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:48 0151-V/47/131/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:47 0151-V/47/130/09 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/316/09 z dnia 26 listopada 2009r.
16.02.2010 11:47 XXXIV/316/09 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
16.02.2010 11:46 0151-V/46/127/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
24.11.2009 11:45 0151-V/43/115/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
24.11.2009 11:44 0151-V/43/114/09 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/301/09 z dnia 29 października 2009r.
24.11.2009 11:44 XXXIII/301/09 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
24.11.2009 11:43 0151-V/42/111/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
24.11.2009 11:43 0151-V/41/109/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
08.10.2009 11:50 0151-V/40/105/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
08.10.2009 11:49 0151-V/40/104/09 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXII/297/09 z dnia 24 września 2009r.
08.10.2009 11:49 XXXII/297/09 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
08.10.2009 11:48 0151-V/38/96/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok
10.09.2009 12:39 0151-V/37/89/09 Zarządzenie w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2009 rok wg Uchwały Rady Gminy Nr XXXI/285/09 z dnia 27 sierpnia 2009r.
10.09.2009 12:38 0151-V/36/88/09 Zarządzenie w sprawie zmiany budżetu na 2009 rok

1 2 3 następna