Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
25.11.2007 22:12 Zestawienie wyników głosowania na podstawie protokołu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
05.11.2007 09:04 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 25 listopada 2007 r.
31.10.2007 14:53 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice
31.10.2007 14:52 Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice
05.10.2007 18:12 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających w dniu 25 listopada 2007 r.
05.10.2007 18:11 Obwieszczenie w sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej ...
21.09.2007 14:04 Komunikat Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej w sprawie zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
21.09.2007 14:02 Komunikat Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej w sprawie zawiadomienia Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłoszenia kandydata na radnego
10.09.2007 13:45 Zarządzenie nr 377/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 września 2007 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 4