Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.11.2019 13:23 IR.271.15.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice
30.10.2019 11:37 IR.271.16.2019 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice
30.10.2019 11:28 IR.271.15.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice
25.10.2019 11:47 IR.271.13.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Kończycach Małych
23.10.2019 11:24 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
18.10.2019 12:06 IR.271.16.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice
18.10.2019 10:56 IR.271.14.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice - UNIEWAŻNIENIE
18.10.2019 09:40 IR.271.14.2019 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice
17.10.2019 13:43 IR.271.13.2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Kończycach Małych
16.10.2019 13:37 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
16.10.2019 11:56 IR.271.15.2019 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice
16.10.2019 11:54 IR.271.14.2019 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice
15.10.2019 11:40 IR.271.13.2019 Protokół otwarcia ofert - Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Kończycach Małych
14.10.2019 11:39 IR- P 05/2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykonanie odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
10.10.2019 12:54 GZWiK NR 01/2019 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Zebrzydowicach w rejonie ul. Zamkowej - podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców wsi poprzez stworzenie możliwości odprowadzenia ścieków
09.10.2019 12:25 IR- P 05/2019 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykonanie odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
04.10.2019 13:31 IR.271.15.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Kończyce Małe i Kaczyce w Gminie Zebrzydowice
04.10.2019 13:30 IR.271.14.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie prac związanych z Akcją Zima na drogach gminnych na terenie sołectw: Zebrzydowice i Marklowice Górne w Gminie Zebrzydowice
04.10.2019 13:29 IR- P 05/2019 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
30.09.2019 12:48 IR.271.13.2019 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont drogi gminnej ul. Zielonej w Kończycach Małych

1 2 3 4 5 6 następna