Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
02.07.2020 12:17 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem
30.06.2020 12:40 IR- P 05/2020 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
18.06.2020 11:15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
12.06.2020 10:20 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.06.2020 12:27 IR- P 05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
09.06.2020 12:26 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
04.06.2020 10:18 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
29.05.2020 13:01 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki - UNIEWAŻNIENIE
29.05.2020 10:07 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
22.05.2020 13:30 IR.271.2.2020 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
21.05.2020 14:28 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Protokół otwarcia ofert - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
19.05.2020 14:08 IR.271.2.2020 Informacja o otwarciu ofert w dniu 22.05.2020 - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
19.05.2020 13:51 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Informacja o otwarciu ofert w dniu 21.05.2020 r. - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
06.05.2020 12:43 GZWiK NR 03/2020 GZWiK - Ogłoszenie o zmówieniu - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
04.05.2020 12:37 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.04.2020 11:31 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
31.03.2020 16:46 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki - UNIEWAŻNIENIE
31.03.2020 16:37 GZWiK NR 02/2020 GZWiK - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki
27.03.2020 11:33 IR.271.1.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
27.03.2020 11:21 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe

1 2 3 4 5 6 następna