Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2022 13:36 IR-P 17/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2023
29.11.2022 12:22 IR.271.11.2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
24.11.2022 12:43 IR.271.12.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż – wykonanie dokumentacji projektowej
17.11.2022 13:43 IR-P 16/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice
14.11.2022 11:16 IR.271.10.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją
08.11.2022 09:25 IR-P 15/2022 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – modernizacja instalacji elektrycznej na ujęciu wody Karolinka
07.11.2022 12:35 IR.271.11.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
07.11.2022 10:26 IR.271.12.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż – wykonanie dokumentacji projektowej
03.11.2022 15:00 IR-P 15/2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – modernizacja instalacji elektrycznej na ujęciu wody Karolinka
25.10.2022 12:32 IR.271.10.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją
24.10.2022 15:16 IR-P 15/2022 Protokół otwarcia ofert - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę – modernizacja instalacji elektrycznej na ujęciu wody Karolinka
21.10.2022 12:28 IR.271.12.2022 Protokół otwarcia ofert - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż.- wykonanie dokumentacji projektowej
21.10.2022 12:06 IR.271.11.2022 Protokół otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
14.10.2022 13:22 IR-P 15/2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa efektywności energetycznej systemu zasilania w wodę - modernizacja instalacji elektrycznej na ujęciu wody Karolinka
12.10.2022 12:01 IR.271.12.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Dostosowanie budynku Urzędu Gminy do wymogów p.poż. - wykonanie dokumentacji projektowej
07.10.2022 12:48 IR.271.10.2022 Protokół otwarcia ofert - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją
03.10.2022 11:27 IR.271.8.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Zakup i montaż zestawu hydroforowego na SUW ul. Graniczna w Kończycach Małych
23.09.2022 11:31 IR.271.10.2022 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Budowa niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Gminie Zebrzydowice wraz z jej promocją
23.09.2022 10:40 IR.271.9.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa drogi gminnej ul. Pocztowej w Kaczycach - IV etap
20.09.2022 13:29 IR.271.11.2022 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1 2 3 4 5 6 następna