Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.03.2023 14:30 IR-P 1/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach
16.03.2023 14:52 IR.271.3.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych
16.03.2023 13:54 IR.271.2.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
15.03.2023 14:26 IR.271.1.2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
15.03.2023 13:57 IR-P 2/2023 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.03.2023 12:08 IR-P 3/2023 Protokół otwarcia ofert - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zebrzydowicach, Kaczycach i Kończycach Małych
10.03.2023 10:58 IR-P 2/2023 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
09.03.2023 16:40 IR.271.2.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
08.03.2023 13:04 IR.271.3.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. Staropolskiej w Kończycach Małych
03.03.2023 13:57 IR-P 2/2023 Protokół otwarcia ofert - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
03.03.2023 13:19 IR-P 1/2023 Protokół otwarcia ofert - Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach
03.03.2023 13:08 IR.271.1.2023 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
28.02.2023 13:23 IR-P 3/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych w Zebrzydowicach, Kaczycach i Kończycach Małych
23.02.2023 12:28 IR-P 2/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odbudowę urządzeń wodnych oraz usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Zebrzydowice
21.02.2023 13:12 IR.271.1.2023 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
16.02.2023 13:39 IR-P 1/2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Naprawa przepustu w ciągu drogi gminnej ul. Jagodowej w Zebrzydowicach
08.02.2023 12:45 IR.271.13.2022 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych
08.02.2023 12:01 IR.271.1.2023 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
24.01.2023 13:45 IR.271.13.2022 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Poprawa efektywności energetycznej budynków komunalnych
05.01.2023 13:21 Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

1 2 3 4 5 6 następna