Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.08.2022 08:47 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości o nr 172/22 oraz udziału 2/5 w prawie własności do działki o nr 172/20 położonych w Kończycach Małych przy ul. Świtezianki
22.07.2022 13:30 Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego w Szkole Podstawowej w Kończycach Małych z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową - sklepik szkolny
14.07.2022 10:59 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
12.07.2022 10:31 Zgłaszanie propozycji zadań publicznych do programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
21.06.2022 09:56 PILNE - Praca dla studentów/uczniów
15.06.2022 13:57 Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 23 czerwca 2022 r.
15.06.2022 12:30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
15.06.2022 12:18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym
14.06.2022 13:05 Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców
14.06.2022 10:46 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 21 czerwca 2022 r.
13.06.2022 11:08 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 20 czerwca 2022 r.
08.06.2022 13:04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem
06.06.2022 11:41 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
03.06.2022 08:57 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice o przyjęciu dokumentu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zebrzydowice
24.05.2022 13:34 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 2 czerwca 2022 r.
20.05.2022 10:03 Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 26 maja 2022 r.
18.05.2022 10:58 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 25 maja 2022 r.
13.05.2022 12:19 SG.0050.92.22.2022 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zebrzydowicach
12.05.2022 14:48 GL.ZUZ.1.4210.352.2021.JPA Zawiadomienie Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach
12.05.2022 09:27 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 19 maja 2022 r.

1 2 3 4 5 6 następna