Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
21.06.2021 14:32 SG.0050.76.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
21.06.2021 13:48 SG.0050.75.18.2021 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu
21.06.2021 11:29 Zaproszenie do prac komisji konkursowej
18.06.2021 10:18 PR.6220.1.11.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice PR.6220.1.11.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r.
17.06.2021 15:32 Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 24 czerwca 2021 r.
11.06.2021 10:21 WB 6740.222.2021.TB Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 07.06.2021 roku
10.06.2021 16:02 Raport o stanie Gminy Zebrzydowice - debata z udziałem mieszkańców
09.06.2021 15:09 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarczej i Budżetowej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 16 czerwca 2021 r.
08.06.2021 12:21 Informacja o wyniku przetargu na zbycie w drodze sprzedaży, w trybie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Jana III Sobieskiego 56
25.05.2021 09:20 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
21.05.2021 10:25 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 27 maja 2021 r.
14.05.2021 11:11 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 20 maja 2021 r.
12.05.2021 13:56 WB 6740.222.2021.TB Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 05.05.2021 roku
10.05.2021 15:01 Zawiadomienie o XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 13 maja 2021 r.
30.04.2021 12:29 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie w drodze sprzedaży zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Kaczyce przy ul. Jana III Sobieskiego 56, będącej własnością Gminy Zebrzydowice
23.04.2021 13:28 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 kwietnia 2021 r.
23.04.2021 13:23 Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Zebrzydowice w dniu 29 kwietnia 2021 r.
12.04.2021 10:38 Wykaz boksów handlowych oraz stanowisk handlowych przeznaczonych do wynajmu
12.04.2021 10:01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia
08.04.2021 18:02 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora

1 2 3 4 5 6 następna