Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.07.2021 09:15 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 21 lipca 2021 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonymi na dzień 29 sierpnia 2021 roku
16.07.2021 12:15 POSTANOWIENIE NR 50/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
16.07.2021 11:05 POSTANOWIENIE NR 49/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
06.07.2021 09:20 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 lipca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
05.07.2021 15:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - informacja o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
23.06.2021 12:32 SG.0050.77.19.2021 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice, w dniu 29 sierpnia 2021r.
17.06.2021 14:20 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2021 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
17.06.2021 14:19 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2021 r. o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (z załącznikami)
17.06.2021 14:17 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2021 r. (informacje dotyczące wyborów)
15.06.2021 15:46 Zarządzenie Nr 198/21 Wojewody Śląskiego z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 15 (z KALENDARZEM WYBORCZYM)
15.06.2021 15:44 38/2021 Postanowienie Nr 38/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Zebrzydowice
15.06.2021 15:39 Strona Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Bielsku-Białej z kompletem materiałów