Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
30.08.2021 10:55 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 30 sierpnia 2021 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice przeprowadzonych w dniu 29 sierpnia 2021 r.
30.08.2021 10:51 Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice przeprowadzonych w dniu 29 sierpnia 2021 r.
17.08.2021 11:22 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 16 sierpnia 2021 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
16.08.2021 10:13 Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 9 sierpnia 2021 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
11.08.2021 15:10 Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 o składzie Komisji, z uwzględnieniem pełnionych funkcji, o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania, w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonymi na dzień 29 sierpnia 2021 r.
10.08.2021 13:06 Postanowienie Nr 57/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Zebrzydowice
09.08.2021 11:16 Postanowienie Nr 54/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
09.08.2021 11:15 Postanowienie Nr 53/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Zebrzydowice
06.08.2021 13:34 Komunikat GKW o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnego
06.08.2021 13:17 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 6 sierpnia 2021 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice, zarządzonymi na dzień 29 sierpnia 2021 roku
27.07.2021 12:57 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 27 lipca 2021 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonymi na dzień 29 sierpnia 2021 roku
27.07.2021 12:08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 27 lipca 2021 roku - informacja o numerze oraz granicach obwodu głosowania, wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
26.07.2021 15:02 POSTANOWIENIE NR 52/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie zmian w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
22.07.2021 09:15 Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 21 lipca 2021 roku o składzie oraz siedzibie i pełnionych dyżurach w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonymi na dzień 29 sierpnia 2021 roku
16.07.2021 12:15 POSTANOWIENIE NR 50/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
16.07.2021 11:05 POSTANOWIENIE NR 49/2021 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach
06.07.2021 09:20 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 6 lipca 2021 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
05.07.2021 15:04 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - informacja o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.
23.06.2021 12:32 SG.0050.77.19.2021 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice, w dniu 29 sierpnia 2021r.
17.06.2021 14:20 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 16 czerwca 2021 r. o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Zebrzydowice w okręgu wyborczym nr 15, zarządzonych na dzień 29 sierpnia 2021 r.

1 2 następna