Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
11.05.2020 15:13 Zakończenie procesu wyborczego
08.05.2020 11:07 Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku
21.04.2020 10:19 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 20 kwietnia 2020 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r.
16.04.2020 12:45 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
14.04.2020 15:25 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 14 kwietnia 2020 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszenia kandydata/ów w Gminie Zebrzydowice
09.04.2020 09:35 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
27.03.2020 19:14 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy Zebrzydowice w związku z brakiem bezpośredniej obsługi interesantów z powodu stanu epidemii
10.03.2020 10:42 Ogłoszenie Urzędnika Wyborczego - Dyżury
09.03.2020 13:23 DBB-0011-2/20 Komunikat Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie miejsca, czasu i terminu przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
05.03.2020 07:53 DBB-0011-1/20 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II o sposobie zgłaszania, przez komitety wyborcze, wyborców, kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
19.02.2020 11:12 0050.26.5.2020 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.02.2020 14:47 Wybory Prezydenta RP 2020 - strona na portalu PKW