Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.10.2019 08:13 Wyniki wyborów 2019 do Senatu RP
14.10.2019 08:12 Wyniki wyborów 2019 do Sejmu RP
13.10.2019 17:53 Frekwencja na godzinę 17:00
13.10.2019 12:31 Frekwencja na godzinę 12:00
08.10.2019 11:49 Obwieszczenie OKW w Bielsku-Białej I z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 79 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
08.10.2019 11:42 Obwieszczenie OKW w Bielsku-Białej I z dnia 20 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 27 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
02.10.2019 11:48 Informacja o szkoleniu dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych
26.09.2019 11:09 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
23.09.2019 14:09 Informacja Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 23 września 2019 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r.
20.09.2019 11:54 Informacja Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i ew. losowaniu
16.09.2019 09:22 Obwieszczenie Zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice - informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
10.09.2019 15:09 SG.0050.107.35.2019 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
05.09.2019 14:58 Uchwała nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
05.09.2019 14:55 Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej …
13.08.2019 14:48 Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
13.08.2019 14:37 Wybory 2019 - do Sejmu i Senatu RP - strona na portalu PKW