Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.06.2006 13:30 IR- przetarg 14/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na adaptację budynku na mieszkania socjalne w Kaczycach przy ul. Morcinka
02.06.2006 11:19 IR- przetarg 16/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na odbudowę infrastruktury drogowej - naprawa ulicy Zamkowej w Zebrzydowicach
01.06.2006 14:38 IR- przetarg 17/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na zabezpieczenie p/powodziowe ujęcia - przepompowni TOM w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej
30.05.2006 13:21 IR- przetarg 12/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na modernizację układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zebrzydowicach
26.05.2006 18:09 IR- przetarg 08/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Kaczycach etap III c
26.05.2006 18:08 IR- przetarg 15/2006 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
16.05.2006 16:30 IR- przetarg 11/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice
16.05.2006 16:29 IR- przetarg 10/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na rozbudowę sieci wdociągowej w Gminie Zebrzydowice - wzdłuż ul. Zagrodowej, Wiśniowej, Korczaka, Jaśminowej i Wiejskiej w .
16.05.2006 14:35 IR- przetarg 17/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na zabezpieczenie p/powodziowe ujęcia - przepompowni TOM w Kończycach Małych przy ul. Staropolskiej
16.05.2006 14:34 IR- przetarg 16/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na odbudowę infrastruktury drogowo - mostowej w gminie Zebrzydowice
15.05.2006 14:46 IR- przetarg 15/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
08.05.2006 13:31 IR- przetarg 13/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji mostu nad rzeką Piotrówką w ciągu ul. Kasztanowej w Zebrzydowicac
25.04.2006 11:33 IR- przetarg 15/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na wykonanie robót remontowo - modernizacyjnych w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice
20.04.2006 13:31 IR- przetarg 14/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na adaptację budynku na mieszkania socjalne w Kaczycach przy ul. Morcinka
20.04.2006 13:29 IR- przetarg 13/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym poniżej 60.000 EURO na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji mostu nad rzeką Piotrówką w ciągu ul. Kasztanowej w Zebrzydowicach w celu
19.04.2006 13:47 IR- przetarg  04/2006 Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego powyżej 60.000 EURO na adaptację budynku na mieszkania socjalne w Kaczycach przy ul. Morcinka
04.04.2006 15:57 IR- przetarg 12/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na realizację zadania p.n. "Modernizacja układu komunikacyjnego wokół Pałacu w Zebrzydowicach"
03.04.2006 13:56 IR- przetarg  09/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na wymianę stolarki okiennej oraz remont elewacji budynku Ośrodka Zdrowia w Zebrzydowicach
23.03.2006 13:52 IR- przetarg  05/2006 Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego tj. 4 zestawów komputerowych, 3 drukarek laserowych, 1 drukarki atramentowej A3 i 2 skanerów
22.03.2006 14:49 IR- przetarg 11/2006 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym powyżej 60.000 EURO na wykonanie nakładek z masy asfaltobetonowej na gorąco na drogach Gminy Zebrzydowice

1 2 3 4 5 6 następna