Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.09.2015 09:00 Wyniki Ogólnokrajowego Referendum 2015
17.08.2015 08:24 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o udostępnianiu spisu osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
14.08.2015 11:46 INFORMACJA o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji do spraw referendum
23.07.2015 07:50 Informacje dotyczące udziału w pracach obwodowej komisji do spraw referendum w kraju
15.07.2015 10:27 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum ...
07.07.2015 15:11 SG.0050.104.32.2015 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej
06.07.2015 10:10 Referendum Ogólnokrajowe 2015 - strona na portalu PKW
22.06.2015 14:48 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika..
22.06.2015 14:23 Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
22.06.2015 09:51 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum (I KALENDARZ WYBORCZY)