Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
24.05.2015 23:27 WYNIKI WYBORÓW PREZYDENTA RP (ponowne głosowanie w dniu 24 maja 2015 r.) - Zbiorcze wyniki wyborów sporządzone na podstawie protokołów wyników głosowania w obwodzie w wyborach Prezydenta RP
14.05.2015 11:17 Informacja o warunkach udziału w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w obwodach głosowania utworzonych w kraju, które zostanie przeprowadzone w dniu 24 maja 2015 r.
14.05.2015 11:14 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zmiany obwieszczenia o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
14.05.2015 11:07 Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 maja 2015 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10.05.2015 23:56 Zbiorcze wyniki głosowania w obwodach w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonego w dniu 10 maja 20015 roku
24.04.2015 09:59 Komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej - materiały audiowizualne
20.04.2015 15:32 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych
20.04.2015 13:36 Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2015 r. do Wyborców
20.04.2015 12:57 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami Prezydenta RP, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
09.04.2015 11:30 0050.51.17.2015 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
09.04.2015 11:09 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach i granicach stałych obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
01.04.2015 13:03 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
01.04.2015 12:37 Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
12.02.2015 12:43 Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Kalendarz Wyborczy)
10.02.2015 13:09 ZPOW-603-18/15 Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 r. dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych