Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
18.11.2014 11:02 WYNIKI WYBORÓW: protokoły Gminnej Komisji Wyborczej i zbiorcze zestawienia z protokołów komisji obwodowych
17.11.2014 18:45 Nieoficjalne wyniki wyborów (z protokołów obwodowych)
14.11.2014 12:26 Serwis informacyjny - Państwowa Komisja Wyborcza
14.11.2014 12:05 Postanowienie Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie sprostowania Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Zebrzydowicach z dnia 27 października 2014 r.
28.10.2014 07:51 Zbiorcza informacja o obowdach, okręgach i o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zebrzydowice
27.10.2014 18:23 Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zebrzydowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i ...
27.10.2014 18:21 Obwieszczenie GKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zebrzydowice w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i ...
24.10.2014 20:04 Informacja Wójta Gminy Zebrzydowice o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i ...
22.10.2014 14:59 Zawiadomienie Wójta Gminy Zebrzydowice o zwołaniu pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w dniu 27 października 2014 r. o godz. 15:30
22.10.2014 14:52 Uchwała GKW w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Zebrzydowice zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
20.10.2014 13:42 Zawiadomienie GKW w Zebrzydowicach o miejscu, dacie i godzinie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
20.10.2014 13:36 Komunikat GKW w Zebrzydowicach o losowaniu numerów dla list kandydatów zarejestrowanych do rady gminy
20.10.2014 13:33 Komunikaty o przyznanych numerach dla list kandydatów
17.10.2014 22:18 Obwieszczenie w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych ...
16.10.2014 10:37 Informacja dotycząca udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych
10.10.2014 11:11 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, ...
08.09.2014 10:40 Obwieszczenie Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 5 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz ...
08.09.2014 10:28 Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego z dnia 1 września 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz ...
08.09.2014 10:24 Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz ...
04.09.2014 10:53 0050.126.38.2014 Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

1 2 następna