Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.02.2007 12:08 0151-V/60/124/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
28.02.2007 12:07 0151-V/60/123/06 w sprawie: zasad podziału środków oraz zasad dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2007
28.02.2007 12:05 SG-0151-V/60/122/06 w sprawie : zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zebrzydowice nr SG- 0151-IV/6/17/06 z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie powołania Rady Sportu
28.02.2007 12:04 0151-V/60/121/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
28.02.2007 12:04 0151-IV/58/120/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do projektu organizacyjnego Zespołu Szkół w Kaczycach na rok szkolny 2006/07
28.02.2007 12:03 0151-V/58/119/06 w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych ...
28.02.2007 12:01 0151-V/58/118/06 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
28.02.2007 11:58 0151-V/58/117/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 r.
28.02.2007 11:57 0151-V/58/116/06 w sprawie obniżenia stawki czynszu dla PGL "Zdrowie" w Kaczycach
28.02.2007 11:55 0151-V/58/115/06 w sprawie: projektu budżetu na 2007 rok
28.02.2007 11:54 0151-V-56/114/06 w sprawie : powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
28.02.2007 11:53 0151-V/56/113/06 w sprawie : powołania zastępcy Wójta Gminy Zebrzydowice
28.02.2007 11:52 0151-IV/56/112/06 w sprawie:ogłoszenia konkursu na realizację zadania w ramach programu współpracy na rok 2006 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu ustawy o działalności pożytku public
28.02.2007 11:51 0151-IV/56/111/06 w sprawie : Zatwierdzenia Projektu Organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Marklowicach Górnych
28.02.2007 11:51 0151-V/56/110/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
28.02.2007 11:50 0151-V/56/109/06 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały NR II/ 05/06 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2006 r.
28.02.2007 11:49 0151-IV/55/108/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
28.02.2007 11:48 0151-IV/55/107/06 w sprawie podwyższenia stawki czynszu dla Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej z/s we Wrocławiu