Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.05.2021 12:19 IR.271.5.2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa łącznika ul. Górnej - Szkolnej w Marklowicach Górnych
29.04.2021 13:46 IR.271.4.2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Polnej w Marklowicach Górnych
27.04.2021 14:04 IR.271.3.2021 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
27.04.2021 10:22 IR- P 7/2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej przy obiekcie remizy OSP w Marklowicach Górnych
23.04.2021 10:38 IR.271.2.2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy
22.04.2021 14:16 IR- P 6/2021 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
15.04.2021 12:06 IR.271.1.2021 Ogłoszenie o wyniku postępowania - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
14.04.2021 13:25 IR.271.2.2021 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy
12.04.2021 13:13 IR.271.3.2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Zebrzydowice
12.04.2021 12:59 IR- P 6/2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty o funkcji sceny plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
07.04.2021 11:17 IR- P 5/2021 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Budowa wiaty o funkcji plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
07.04.2021 09:57 IR.271.1.2021 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
01.04.2021 09:04 IR- P 4/2021 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Wykonanie ziemnego toru rowerowego “Pumptruck” w Kończycach Małych – projekt wraz z wykonawstwem
31.03.2021 12:45 IR- P 4/2021 Protokół otwarcia ofert - Wykonanie ziemnego toru rowerowego “Pumptruck” w Kończycach Małych – projekt wraz z wykonawstwem
30.03.2021 17:38 IR.271.2.2021 Protokół otwarcia ofert - Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy
24.03.2021 09:39 IR- P 5/2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa wiaty o funkcji plenerowej przy ul. Ludowej w Kaczycach
23.03.2021 13:14 IR.271.1.2021 Protokół otwarcia ofert - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej
19.03.2021 12:14 IR- P 4/2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Wykonanie ziemnego toru rowerowego “Pumptruck” w Kończycach Małych – projekt wraz z wykonawstwem
11.03.2021 14:25 IR.271.2.2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Dobudowa punktów oświetleniowych na terenie gminy
09.03.2021 11:51 IR.271.1.2021 Ogłoszenie o zamówieniu - Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej

1 2 3 4 5 6 następna