Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.12.2018 14:00 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
13.12.2018 13:58 IR- P 13/2018 Protokół otwarcia ofert - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
11.12.2018 09:03 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
06.12.2018 15:41 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
06.12.2018 09:37 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
05.12.2018 12:24 IR- P 12/2018 Protokół otwarcia ofert - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019
04.12.2018 14:11 IR- P 13/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach administrowanych przez Gminę Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
26.11.2018 12:41 IR- P 12/2018 Ogłoszenie o zamówieniu - Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zebrzydowice w roku 2019.
19.11.2018 13:45 IR.271.16.2018 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
07.11.2018 13:42 IR.042.06.10.6.2018 Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę elementów promocyjnych
07.11.2018 12:31 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców - UNIEWAŻNIENIE
07.11.2018 09:39 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
31.10.2018 13:02 IR.271.16.2018 Protokół otwarcia ofert - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych z obszaru Gminy Zebrzydowice w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
22.10.2018 14:06 IR.271.19.2018 Protokół otwarcia ofert - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych – zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
09.10.2018 09:06 IR.271.17.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Odtworzenia odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
08.10.2018 12:05 IR.271.19.2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (+ SIWZ z załącznik nr 4 - wersja z dnia 08.10.2018 r.) - Rozbudowa budynku OSP w Kończycach Małych - zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców
08.10.2018 12:00 IR.271.18.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice"
05.10.2018 12:39 IR.271.11.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych: ul. Wodnej w Kończycach Małych i ul. Stromej w Zebrzydowicach" - UNIEWAŻNIENIE
05.10.2018 12:31 IR.271.12.2018 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania "Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice" - UNIEWAŻNIENIE
03.10.2018 14:35 IR.042.06.10.2018 Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu pamięci dla seniorów

1 2 3 4 5 6 następna