Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.07.2020 10:26 IR- P 05/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
06.07.2020 12:24 IR.271.3.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Lipowej w Marklowicach Górnych
02.07.2020 12:17 Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem
30.06.2020 12:40 IR- P 05/2020 Protokół otwarcia ofert - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
18.06.2020 11:15 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
12.06.2020 10:20 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.06.2020 12:27 IR- P 05/2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Odtworzenie odwodnienia przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
09.06.2020 12:26 Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania "Dostawa komputerów przenośnych (laptopów) w ilości 41 szt. wraz z zainstalowanym oprogramowaniem systemowym dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zebrzydowice w ramach projektu Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"
04.06.2020 10:18 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
22.05.2020 13:30 IR.271.2.2020 Protokół otwarcia ofert - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
19.05.2020 14:08 IR.271.2.2020 Informacja o otwarciu ofert w dniu 22.05.2020 - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
04.05.2020 12:37 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o modyfikacji SIWZ - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
10.04.2020 11:31 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
27.03.2020 11:33 IR.271.1.2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Remont cząstkowy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice
27.03.2020 11:21 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
27.03.2020 11:19 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne
27.03.2020 11:09 IR- P 02/2020 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na realizację zadania - Remont chodnika na cmentarzu komunalnym „Pod Lipkami” w Kaczycach
24.03.2020 14:20 IR.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej na terenie Gminy Zebrzydowice
20.03.2020 10:31 IR- P 04/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Kaczyce i Kończyce Małe
20.03.2020 10:00 IR- P 03/2020 Ogłoszenie o wyborze oferty na realizację zadania - Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice w sołectwach Zebrzydowice i Marklowice Górne

1 2 3 4 5 6 następna