Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.11.2006 10:49 0151-IV/54/106/06 w sprawie: projektu budżetu Gminy Zebrzydowice na 2007 rok
22.11.2006 10:46 0151-IV/52/105/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
22.11.2006 10:45 0151-IV/52/104/06 w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie w drodze sprzedaży, nieruchomości stanowiących własność i pozostających w użytkowaniu wieczystym Gminy Zebrzydowice
22.11.2006 10:44 0151-IV/51/103/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr  7  Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
22.11.2006 10:43 0151-IV/51/102/06 w sprawie : układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLIII/459/06 Rady Gminy  z dnia 26 października
22.11.2006 10:42 0151-IV/50/101/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
22.11.2006 10:42 0151-IV/48/100/06 w sprawie: okresowego obniżenia czynszu za wynajem Sali widowiskowej w Kończycach M. przez Panią Annę Patyk
22.11.2006 10:40 0151-IV/48/99/06 w sprawie: okresowego obniżenia czynszu za wynajem Sali widowiskowej w Kończycach M. przez Panią Joannę Nowak
07.11.2006 12:55 0151-IV/48/98/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksów Nr 5,6, Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
07.11.2006 12:53 0151-IV/48/96/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
07.11.2006 12:53 0151-IV/46/95/06 w sprawie: zmiany harmonogramów realizacji zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Zebrzydowice na rok
07.11.2006 12:51 0151-IV/45/94/06 w sprawie : udzielenie pełnomocnictwa kierownikowi jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej
07.11.2006 12:48 0151-IV/44/92/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
07.11.2006 12:47 0151-IV/44/91/06 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0151- IV/ 43/ 82/06 Wójta Gminy Zebrzydowice z dnia 21 września 2006 r.
07.11.2006 12:46 0151-IV/44/90/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
07.11.2006 12:45 0151-IV/44/89/06 w sprawie: zmiany budżetu na 2006 rok
07.11.2006 12:42 0151-IV/44/88/06 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2006 rok wg uchwały Nr XLII/ 450/ 06 Rady Gminy z dnia 28.09.2006 r.
07.11.2006 12:40 0151-IV/43/86/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 1 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych
07.11.2006 12:40 0151-IV/43/85/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
07.11.2006 12:39 0151-IV/43/84/06 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4, Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach

1 2 3 4 5 6 następna