Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.01.2020 10:08 GPP/3331/04/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
30.12.2019 13:21 GPP/3331/04/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
17.12.2019 15:15 GPP/3331/04/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
09.12.2019 12:32 GPP/3331/04/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
10.07.2019 14:14 GPP/3331/03/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
02.07.2019 13:48 GPP/3331/03/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
24.06.2019 14:42 GPP/3331/03/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
24.06.2019 14:42 GPP/3331/03/19 GPP - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
14.06.2019 14:45 GPP/3331/03/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
05.04.2019 13:22 GPP/3331/02/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
29.03.2019 14:48 GPP/3331/02/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
21.03.2019 15:26 GPP/3331/02/19 GPP - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadania nr 2 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
21.03.2019 15:14 GPP/3331/02/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
13.03.2019 12:55 GPP/3331/02/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
15.02.2019 15:28 GPP/3331/01/19 GPP - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
06.02.2019 15:14 GPP/3331/01/19 GPP - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części dotyczącej zadań nr 1,7,9,11 - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
06.02.2019 15:04 GPP/3331/01/19 GPP - Informacja o wyborze oferty - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
01.02.2019 14:40 GPP/3331/01/19 GPP - Informacja z otwarcia ofert - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
24.01.2019 13:53 GPP/3331/01/19 GPP - Ogłoszenie o zmówieniu - Dostawa artykułów żywnościowych dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
31.12.2013 11:36 GPP/3431/03/13 Ogłoszenie, Dyrektor GPP w Zebrzydowicach, o unieważnienie przetargu na zakup i dostawę produktów mleczarskich dla stołówek przedszkolnych w GPP w Zebrzydowicach ...

1 2 3 4 następna