Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
28.08.2023 10:30 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.07.2023r. po zakończeniu z dniem 31.07.2023 r. pełnienia funkcji: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta) - Śliż Beata
15.05.2023 08:06 Oświadczenie majątkowe za 2022 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
15.05.2023 08:05 Oświadczenie majątkowe za 2022 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
15.05.2023 08:04 Oświadczenie majątkowe za 2022 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
16.05.2022 07:03 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
16.05.2022 07:02 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
16.05.2022 07:01 Oświadczenie majątkowe za 2021 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
11.10.2021 09:10 Oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2021r. po zakończeniu z dniem 31.08.2021 r. pełnienia funkcji: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina
17.05.2021 11:33 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
17.05.2021 11:32 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
17.05.2021 11:30 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
17.05.2021 11:25 Oświadczenie majątkowe za 2020 rok: Starszy Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina
08.06.2020 07:20 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
08.06.2020 07:19 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
08.06.2020 07:17 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
08.06.2020 07:16 Oświadczenie majątkowe za 2019 rok: Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina
13.05.2019 09:03 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Kroczek Daniel
13.05.2019 09:02 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Podinspektor Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Śliż Beata
13.05.2019 09:01 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Starszy Referent Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Pilawska Magdalena
13.05.2019 09:00 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - Donocik Celina

1 2 następna