Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
20.04.2004 14:58 XXVII/217/2001 Uchwała w sprawie: przyjęcia Programu Aktywizacji Gospodarczej Gminy Górniczej Zebrzydowice
16.04.2004 12:22 XXXVI/288/01 Uchwała w sprawie: powołania pełnomocnika organizatora - Rady Gminy Zebrzydowice w celu prowadzenia rejestru instytucji kultury
16.04.2004 12:21 XXXV/278/01 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy wobec przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytoria
16.04.2004 12:20 XXXV/274/01 Uchwała w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Hażlach a Gminą Zebrzydowice dotyczącego prowadzenia wspólnej gospodarki ściekowej, wykorzystującej oczyszczalnię ścieków po byłej KWK Morcin
16.04.2004 12:18 XXXIV/266/01 Uchwała w sprawie przejęcia niektórych zadań dotyczących zagadnień paszportowych przez Gminę Zebrzydowice
16.04.2004 12:18 XXXIII/259/01 Uchwała w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych
16.04.2004 12:17 XXXII/252/2001 Uchwała w sprawie ustalenia dla terenu Gminy Zebrzydowice liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w mie
16.04.2004 12:16 XXXII/251/01 Uchwała w sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XXII/165/2000 dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli ...
16.04.2004 12:14 XXXII/250/01 Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej za udostępnienie dokumentów publicznych
16.04.2004 12:13 XXI/246/2001 Uchwała w sprawie wykorzystania na potrzeby gminy zasobów wody podziemnej z ujęć należących do Wytwórni Wody Mineralnej Kończanka
16.04.2004 12:12 XXX/242/2001 Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach
16.04.2004 12:11 XXX/241/2001 Uchwała w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach
16.04.2004 12:10 XXIX/236/01 Uchwała w sprawie: zmiany do Uchwały Rady Gminy w Zebrzydowicach Nr XXII/165/2000 dotyczącej regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli ...
16.04.2004 12:09 XXVIII/231/01 Uchwała w sprawie: zmiany Statutu Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie
16.04.2004 12:07 XXVII/228/01 Uchwała w sprawie nadanie prawa posiadania sztandaru Gimnazjum imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół
16.04.2004 12:06 XXVIII/227/01 Uchwała w sprawie: nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Gimnazjum w Zebrzydowicach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół
16.04.2004 12:03 XXVII/216/2001 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Zebrzydowice Nr XI/86/99 z 26.08.1999r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach