Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2004 14:08 XV/121/99 Uchwała w sprawie: lokalizacji targowiska
15.04.2004 14:07 XV/120/99 Uchwała w sprawie: przystąpienia do Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej
15.04.2004 14:06 XIII/106/99 Uchwała w sprawie: zasad udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
15.04.2004 14:00 XIII/98/99 Uchwała w sprawie: Nadania Statutów Szkół
15.04.2004 13:58 XII/96/99 Uchwała w sprawie: wskazania miejsc ogłaszania przepisów gminnych
15.04.2004 13:57 XII/91/99 Uchwała w sprawie: szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynac
15.04.2004 13:55 XI/89/99 Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/165/97 z dnia 28 kwietnia 1997r. dotyczącej: przyznania pomocy w formie zakupu posiłków
15.04.2004 13:54 XI/88/99 Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wystawienie świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt
15.04.2004 13:53 XI/87/99 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
15.04.2004 13:52 XI/86/99 Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr IX/72/99 z dnia 10 czerwca 1999 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
15.04.2004 13:11 XI/83/99 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/98/96 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 27 marca 1996r. w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
15.04.2004 13:09 XI/81/99 Uchwała w sprawie: procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
15.04.2004 13:06 IX/72/99 Uchwała w sprawie: przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zebrzydowicach
15.04.2004 13:04 VII/67/99 Uchwała w sprawie: warunków lokalizacji na terenie gminy Zebrzydowice tablic i urządzeń reklamowych
15.04.2004 13:02 VII/60/99 Uchwała w sprawie: reprezentowania Gminy Zebrzydowice w Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA" w Jastrzębiu Zdroju
15.04.2004 13:01 VI/57/99 Uchwała w sprawie: środków specjalnych
15.04.2004 12:57 VI/52/99 Uchwała w sprawie: ustalenia diety dla sołtysów
15.04.2004 12:56 VI/47/99 Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Kaczycach
15.04.2004 12:54 VI/46/99 Uchwała w sprawie: utworzenia Zespołu Szkól w Zebrzydowicach
15.04.2004 12:53 VI/45/99 Uchwała w sprawie: utworzenia publicznego Gimnazjum w Kaczycach

1 2 następna