Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
15.04.2004 09:27 XXVI/147/96 Uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"
15.04.2004 09:26 XXVI/146/96 Uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"
15.04.2004 09:24 XXVI/145/96 Uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"
15.04.2004 09:23 XXVI/144/96 Uchwała w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Szkoła podstawowa"
15.04.2004 09:22 XXIV/121/96 Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie w ramach Segmentu Lokalnego "Jastrzębsko - Żorskiego" do instytucji p.n.: AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z/s w Żorach
15.04.2004 09:21 XXII/116/96 Uchwała w sprawie: ustalenia częstotliwości, zasad i sposobu usuwania odpadów komunalnych i innych zanieczyszczeń z terenów nieruchomości, ulic i placów na terenie gminy Zebrzydowice
15.04.2004 09:20 XXII/115/96 Uchwała w sprawie: przystąpienia Gminy do Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA"
15.04.2004 09:19 XIX/98/96 Uchwała w sprawie zasad dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych
15.04.2004 09:17 XVIII/92/96 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminny Ośrodek Kultury"
15.04.2004 09:15 XVIII/90/96 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "Gminna Biblioteka Publiczna"
15.04.2004 09:13 XVIII/89/96 Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Zebrzydowice o nazwie "PUBLICZNE PRZEDSZKOLA GMINY ZEBRZYDOWICE"