Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
16.02.2005 14:52 0151-IV/57/190/04 w sprawie: układu wykonawczego zmiany budżetu na 2004 r. wg uchwały Rady Gminy Nr XXVII/279/04 z dnia 30 grudnia 2004 r.
16.02.2005 14:51 0151-IV/57/189/04 w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.
16.02.2005 14:50 0151-IV/56/188/04 w sprawie  obniżenia stawki czynszu za najem lokalu na naukę języka angielskiego
16.02.2005 14:49 0151-IV/56/187/04 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 3 Gminnego Przedszkola Publicznego w Zebrzydowicach
16.02.2005 14:49 0151-IV/56/186/04 w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.
16.02.2005 14:48 0151-IV/55/185/04 w sprawie: zmiany budżetu na 2004 r.
16.02.2005 14:44 0151-IV/55/184/04 w sprawie : zatwierdzenia regulaminu pracy komisji przetargowej w Gminie Zebrzydowice
16.02.2005 14:43 0151-IV/54/183/04 w sprawie: zmiany projektu budżetu na 2005 rok
16.02.2005 14:42 0151-IV/54/182/04 w sprawie: zasad dofinansowania form doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli na rok 2005
16.02.2005 14:41 0151-IV/54/181/04 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonych w Kaczycach
16.02.2005 14:41 0151-IV/54/180/04 w sprawie wszczęcia dalszych rokowań na zbycie w drodze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Zebrzydowicach
16.02.2005 14:40 0151-IV/54/179/2004 w sprawie powołania komisji do zniszczenie dokumentów z wyborów uzupełniających organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. w okręgu nr 5 i wyborów pos
16.02.2005 14:39 0151-IV/53/178/04 w sprawie układu wykonawczego zmiany budżetu na 2004 r. wg uchwały Rady gminy Nr XXVI/266/04 z dnia 25 listopada 2004 r.
16.02.2005 14:38 0151-IV/52/177/04 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 2 Zespołu Szkół w Kaczycach
16.02.2005 14:37 0151-IV/52/176/04 w sprawie : zmiany budżetu na 2004 rok
16.02.2005 14:36 0151-IV/52/175/04 w sprawie ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości położonej w Zebrzydowicach
16.02.2005 14:36 0151-IV/51/174/04 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań dot. zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Zebrzydowicach k/ stacji PKN "Orlen"
16.02.2005 14:35 0151-IV/51/173/04 w sprawie : Zatwierdzenia Aneksu Nr 4 Zespołu Szkół w Zebrzydowicach
16.02.2005 14:34 0151-IV/50/172/04 w sprawie : ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Kaczycach na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego z ul. Harcerską, koło pawilonu handlowego, będącej własnością Gminy Zebrzydowice,
16.02.2005 14:34 0151-IV/50/171/04 w sprawie: zmiany budżetu na 2004 rok

1 2 3 4 5 6 następna