Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
14.03.2023 10:36 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2022
29.12.2022 12:06 4200/I/269/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2023 rok
29.12.2022 11:59 4200/I/268/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
23.11.2022 15:23 4200/I/181/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zebrzydowice
23.11.2022 15:22 4200/I/180/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2023 rok
23.11.2022 15:21 4200/I/179/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice projekcie uchwały budżetowej na 2023 rok
28.10.2022 10:28 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
20.09.2022 08:22 4200/I/152/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Zebrzydowice informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku
01.09.2022 15:41 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r. - korekta
31.08.2022 14:30 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
05.08.2022 11:35 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r. - korekta
29.07.2022 08:43 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za II kwartał 2022 r.
30.06.2022 14:12 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
26.05.2022 12:31 Informacja za rok budżetowy 2021 (art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych)
18.05.2022 13:27 Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie za rok 2021
27.04.2022 13:33 Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli i statystyczna liczba dzieci - aktualizacja
25.04.2022 10:51 Informacja z wykonania budżetu Gminy Zebrzydowice za I kwartał 2022 r.
22.04.2022 08:22 4200/I/75/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zebrzydowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok
13.01.2022 13:39 4200/I/12/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w uchwale budżetowej Gminy Zebrzydowice na 2022 rok
13.01.2022 13:31 4200/I/11/2022 Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Zebrzydowice wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań

1 2 3 4 5 6 następna