Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
13.05.2019 08:58 Oświadczenie majątkowe za 2018 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
28.05.2018 09:35 Oświadczenie majątkowe za 2017 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
07.06.2017 15:08 Oświadczenie majątkowe za 2016 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
10.05.2016 08:46 Oświadczenie majątkowe za 2015 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
16.05.2015 17:52 Oświadczenie majątkowe za 2014 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
30.06.2014 10:54 Oświadczenie majątkowe za 2013 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
18.06.2013 12:40 Oświadczenie majątkowe za 2012 rok: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
11.06.2012 10:00 Oświadczenie majątkowe za 2011 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
19.05.2011 10:43 Oświadczenie majątkowe za 2010 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
21.07.2010 11:33 Oświadczenie majątkowe za 2009 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
07.05.2009 15:51 Oświadczenie majątkowe za 2008 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
17.07.2008 13:43 Oświadczenie majątkowe za 2007 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
18.06.2007 10:54 Oświadczenie majątkowe za 2006 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
20.06.2006 14:36 Oświadczenie majątkowe za 2005 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
28.10.2005 09:19 Oświadczenie majątkowe za 2004 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
17.11.2004 11:19 Oświadczenie majątkowe za 2003 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Sojka Teresa
31.07.2003 13:34 Oświadczenie majątkowe za 2002 rok: Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zebrzydowicach - Teresa Sojka