Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.11.2023 14:57 Interpelacja w sprawie ograniczenia liczby instruktorów, działających w świetlicy GOK w Kaczycach
01.06.2023 10:01 Interpelacja w sprawie niszczejącego budynku KKS "Spójnia" Zebrzydowice
05.04.2023 10:56 Interpelacja w sprawie zagrożeń w ruchu drogowym w ciągu drogi powiatowej nr 2624S - ul. Jana III Sobieskiego w Kaczycach
05.04.2023 08:38 Interpelacja w sprawie potrzeby remontu lub przebudowy ul. Brzoskwiniowej w Kończycach Małych
29.11.2022 10:18 Interpelacja dotycząca konsultacji społecznych w sprawie budowy szybu wentylacyjnego
29.09.2022 14:01 Interpelacja Nr 1/2009-1 w sprawie wykonania robót utrzymaniowych
29.09.2022 13:43 Interpelacja dotycząca poprawienia bezpieczeństwa na DW937
21.10.2021 12:52 Interpelacja dotycząca budowy linii elektrycznej 400kV
08.10.2021 11:38 Interpelacja dotycząca urządzenia miejsca parkingowego przy cmentarzu i Kaplicy w Kaczycach przy ul. Juliana Tuwima
08.10.2021 10:37 Interpelacja w sprawie niskiego ciśnienia wody oraz jej okresowego braku na ul. Jabłoni i Harcerskiej w Kaczycach
23.06.2021 13:44 Interpelacja dotycząca wymiany pieca gazowego na obiekcie sportowym LKS w Kończycach Małych oraz montażu termostatów w pomieszczeniach GBP
23.06.2021 13:35 Interpelacja dotycząca zmiany zarządzenia w sprawie opłaty za reklamy na obiekcie sportowym
23.06.2021 13:34 Interpelacja dotycząca organizacji ruchu na terenie dziedzińca Zamku w Kończycach Małych
23.06.2021 13:31 Interpelacja dotycząca zmiany zarządzenia w sprawie opłaty za wynajem powierzchni użytkowych na obiektach sportowych
23.06.2021 13:19 Interpelacja dotycząca zmiany zarządzenia w sprawie zmiany daty rozliczenia dotacji klubowych
14.05.2021 11:00 Interpelacja / zapytanie dotyczące udziału radnych w komisjach przetargowych
05.05.2021 12:09 Interpelacja dotycząca zorganizowania dodatkowego punktu szczepień przeciw SARS COV-2
05.05.2021 11:46 Interpelacja w sprawie działań podejmowanych w związku z likwidacją przemysłu górniczego
12.01.2021 14:08 Interpelacja dotycząca braku punktu szczepień przeciwko Covid 19 w Zebrzydowicach
29.10.2020 16:14 Interpelacja dotycząca podjętych lub planowanych na terenie Gminy Zebrzydowice działań w celu wsparcia osób starszych i samotnych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

1 2 następna